Laksefortællinger fra Endor

Disse laksefortællinger fortæller i meget store træk, hvordan det hele gik galt for laksene. Oprindeligt var laksen bare en sød lille fisk. Så gensplejsede man den med amerikanske tomater, så laksen blev 30 gange så stor 30 gange så hurtigt. En utilsigtet sideeffekt var imidlertid, at laksen samtidigt blev 30 gange så intelligent og hvad værre var: 30 gange så ondskabsfuld. Herunder ses resultatet i tilfældig rækkefølge i al sin grusomhed.

Her ses en tegning af laksen efter indgrebet.
Lad dig ikke narre af dens fjollede udseende. Den ses efter sin dødskamp
med en der hedder Michael.

Tilbage